Στατιστικά Συμμετεχόντων LMDE

COUNTRY

COUNT

% COUNT

AUSTRALIA

2

1.00%

AUSTRIA

1

0.50%

BRAZIL

1

0.50%

CHINA

1

0.50%

COLOMBIA

1

0.50%

CYPRUS

2

1.00%

DENMARK

1

0.50%

FRANCE

3

1.50%

GERMANY

2

1.00%

GR

105

52.50%

ITALY

8

4.00%

JAPAN

2

1.00%

POLAND

2

1.00%

PORTUGAL

1

0.50%

ROMANIA

1

0.50%

SPAIN

2

1.00%

SWITZERLAND

2

1.00%

UK

13

6.50%

USA

50

25.00%

Grand Total

200

100.00%

 

ID: 
3992

Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2023