Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορκωμοσίας πτυχιούχων της εξεταστικής Ιανουαρίου 2020 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι  όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο Ιανουαρίου 2020 και  δεν  έχουν  καταθέσει ακόμα αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να την υποβάλουν το αργότερο μέχρι Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020. Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού σας συμβουλεύουμε οι αιτήσεις  ορκωμοσίας να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος ode@aueb.gr από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας (dxxxxxxx@aueb.gr). Τα  έντυπα αίτησης ορκωμοσίας θα τα βρείτε συνημμένα παρακάτω.

 

Η αίτηση θα συνοδεύεται από:

Απόδειξη πληρωμής ποσού 15€ για τα τέλη χορήγησης πτυχίου.

 

Η πληρωμή του ποσού των 15€ θα γίνεται μέσω E-Banking στον λογαριασμό που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IBAN: GR7301000240000000000260059

 

Σημ: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)

 

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται:

Τέλη χορήγησης πτυχίου – Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας

 

Τα έντυπα θα σκανάρονται και θα υποβάλλονται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

Από τη Γραμματεία

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2020

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ.pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pdf

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ-τελικό[1].pdf

 

ID: 
2395

Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2020