Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορκωμοσίας πτυχιούχων εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 Τμήματος ΛΟΧΡΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές έγιναν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 και δεν έχουν καταθέσει ακόμη Αίτηση Ορκωμοσίας, θα πρέπει να την υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020. Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», σας συμβουλεύουμε οι αιτήσεις για χορήγηση πτυχίου  να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος accfin@aueb.gr από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας (username@aueb.gr).

Το έντυπο αίτησης καθώς και το ερωτηματολόγιο θα τα βρείτε:

εδώ

&

εδώ

 

Η αίτηση θα συνοδεύεται από: Απόδειξη πληρωμής ποσού 15€ για τα τέλη χορήγησης πτυχίου. Η πληρωμή του ποσού των 15€ θα γίνεται μέσω E-Banking στον λογαριασμό που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IBAN: GR7301000240000000000260059

 

Σημ: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται: Τέλη χορήγησης πτυχίου – Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας

 

Από τη Γραμματεία Τμήματος ΛΟΧΡΗ

Αθήνα, 23/11/2020

 

 

ID: 
2605
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 23-11-2020