Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ερευνητή, στο πλαίσιο του έργου «Managing Water, Ecosystems and food across sectors and Scales in the South Mediterranean - AWESOME» (κωδικός θέσης 3259-PR1)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 31/03/2021

Αρ. πρωτ. 1807/13407-21

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ερευνητή, στο πλαίσιο του έργου «Managing Water, Ecosystems and food across sectors and Scales in the South Mediterranean - AWESOME» (κωδικός θέσης 3259-PR1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ‘Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Managing Water, Ecosystems and food across sectors and Scales in the South Mediterranean - AWESOME», με κωδικό 11325901, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 10/03/2021 απόφαση της 83ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΝΤ469Β4Μ-ΟΝΖ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) Ερευνητή για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:

 

«Παραγωγή οικονομικών - ενεργειακών σεναρίων με πιθανοθεωρητικές μεθόδους και αξιολόγησή τους, στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP2 & WP

 

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.

Προϋπολογισμός: έως έξι χιλιάδες οκτακόσια (6.800€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κάθε είδους κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται – και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί – τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα της ημεδαπής, ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής,  Στατιστικής ή πολύ σχετικού αντικειμένου.
 • Εμπειρία στη συγγραφή και δημοσίευση σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, τουλάχιστον, τριών (3) επιστημονικών άρθρων σε θέματα συναφή με πιθανοθεωρητική μοντελοποίηση, ποσοτικοποίηση κινδύνου και υπολογιστικών ποσοτικών μεθόδων.

 

Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίων:

 • Ερευνητική εμπειρία προκύπτουσα από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προκηρυσσόμενης θέσης, σε ερευνητικά κέντρα Πανεπιστημίων.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων τα οποία βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος

βαθμός

κριτηρίου

Βάρος

Κριτηρίου

1.

Επιπλέον εμπειρία στη συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, σε θέματα συναφή με πιθανοθεωρητική μοντελοποίηση, ποσοτικοποίηση κινδύνου και υπολογιστικών ποσοτικών μεθόδων

Είκοσι πέντε (25) βαθμοί για κάθε επιπλέον άρθρο μετά το 3ο. Μέγιστη βαθμολόγηση έως και τέσσερα (4) άρθρα. Από το 4ο έως και  έως το 7ο

100

50%

2.

Ερευνητική εμπειρία  προκύπτουσα από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προκηρυσσόμενης θέσης, σε ερευνητικά κέντρα Πανεπιστημίων

Πενήντα (50) βαθμοί για κάθε έτος ερευνητικής εμπειρίας. Μέγιστη βαθμολόγηση έως και δύο (2) έτη

100

20%

3.

Συνολική αποτίμηση του υποψηφίου για το συγκεκριμένο έργο όπως αυτή προκύπτει από την κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και των επικοινωνιακών ικανοτήτων του υποψηφίου

Προσωπική συνέντευξη

(είναι δυνατόν να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης αν αυτό κριθεί αναγκαίο)

100

30%

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων το  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. Η αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων και προσόντων,  συμπεριλαμβανομένων . και των άτυπων προσόντων με έμφαση στην κινητικότητα γεωγραφική και επαγγελματική των ενδιαφερομένων, ιδίως στο πλαίσιο της διεθνούς ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κινητικότητας, θα  είναι σύμφωνη με  την εφαρμογή των διεθνών προτύπων και το εκάστοτε κείμενο ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο[1].
 3. Για τους Έλληνες ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης τους από τον  ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας για τους Έλληνες πολίτες, αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, εφόσον η στράτευση στη χώρα της οποίας είναι πολίτες  είναι  υποχρεωτική,  πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές, καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα  αξιολογικής κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 10. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας θα τηρούν όλα τα εθνικά και διεθνή σχετικά  απαραίτητα δεδομένα. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα εφαρμόσει στο ακέραιο  την κείμενη διεθνή και ευρωπαϊκή  εργατική νομοθεσία, όπως αυτή  έχει ενσωματωθεί ενδεχομένως στο ελληνικό δίκαιο,  σε όλες της τις ρυθμίσεις και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις παροχές που τυχόν δικαιούται ο επιλεγείς υποψήφιος.
 11. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική ελληνική και διεθνή νομοθεσία.
 12. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  δημοσιεύεται στα site του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, του ΟΠΑ, και του EURAXESS, στο  πλαίσιο του έργου «Managing Water, Ecosystems and food across sectors and Scales in the South Mediterranean - AWESOME», έχει λάβει υπόψη και είναι σύμφωνη  με τους όρους του Grant Agreement No. 1942 και της ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και του  Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη των Ερευνητών  (Commission Recommendation of 11 March 2005 on Τhe European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (OJ L75/67 2005/251/EK)  καθώς και του European Code of Conduct for Research Integrity of ALLEA (ALL European Academies) and ESF (European Science Foundation) of March 2011                                     http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_Research _Integrity.pdf    και  του Commission Recommendation C (2008) 1329 of 10.4.2008 on the management of intellectual property, τα οποία αποτελούν παράρτημα της παρούσας και των οποίων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν πλήρη και σαφή γνώση.

 

     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)    Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα Α).

2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στα ελληνικά ή στα αγγλικά (σύμφωνα με το πρότυπο Europass).

3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν).

4)   Η πιστοποίηση της συνάφειας και του χρόνου ερευνητικής εμπειρίας, προκύπτουσας από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας από τον φορέα στον οποίο απασχολήθηκε ο υποψήφιος, όπου ευκρινώς θα προσδιορίζεται ο χρόνος και το αντικείμενο του παρεχόμενου έργου ή/και αντίγραφα συμβάσεων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο που τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Επισημαίνεται ότι τα όποια δικαιολογητικά πιστοποίησης της εν λόγω ερευνητικής  εμπειρίας προσκομίζονται από τον υποψήφιο, θα πρέπει να είναι τέτοια που να αποσαφηνίζεται η συνάφεια του παρεχόμενου έργου με το αντικείμενο της εν λόγω πρόσκλησης, καθώς και η εκτέλεση του παρεχόμενου έργου.  

5)    Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

6)   CD με όλο το υλικό της πρότασης του ενδιαφερόμενου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 14/04/2021, και ώρα 16:00.

Σε σφραγισμένο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

Πρόταση του/της……………………………………….

«Συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Managing Water, Ecosystems and food across sectors and Scales in the South Mediterranean - AWESOME», με κωδικό 11325901

(κωδικός Θέσης 3259-PR1)

 

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τον σφραγισμένο φάκελο υποψηφιότητάς τους στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Δύνανται να αποστείλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους ταχυδρομικώς, αποκλειστικά με συστημένο ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), ώστε να βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής του, με βάση την ανωτέρω αυστηρώς δεσμευτική καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν κατατεθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου έως και την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο της πρότασης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας παράδοσής της στην αρμόδια ταχυδρομική υπηρεσία (να σημειωθεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί από τον αποστολέα ότι η ημερομηνία σφραγίδας παράδοσης είναι ευκρινής προς ανάγνωση).

Στοιχεία επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, τηλέφωνο: 210-8203839 (ώρες 11:00 – 14:00), email: spars@rc.aueb.gr.

 

Δημοσιότητα της πρόσκλησης: Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους, του ΟΠΑ www.aueb.gr,  του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ www.rc.aueb.gr, και του EURAXESS (https://euraxess.ec.europa.eu/), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτείται από το φορέα χρηματοδότησης του έργου.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

 

 

Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης

 


[1] όπως ενδεικτικά είναι αναρτημένα στο δίκτυο NARIC (εθνικά κέντρα πληροφοριών για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων) και το δίκτυο ENIC (ευρωπαϊκό δίκτυό κέντρων πληροφοριών).

 

 

ID: 
2877

Τελευταία ενημέρωση: 17-01-2022