Προσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 29 του Ν. 4386/2016 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ID: 
3547
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 21-07-2022