Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022, του Τμήματος Πληροφορικής