Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων  βάσει του ΠΔ 407/80, του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80, του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Προσκλήσεις:

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Μικροοικονομική ΙΙ

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
Legal Aspects of European Integration (1/2)

 

 

ID: 
3525

Τελευταία ενημέρωση: 29-06-2022