Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών