Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων Τμήματος Πληροφορικής