Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με γνωστικό αντικείμενο "Διοικητική των Πληροφοριακών Συστημάτων"

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 9570

                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 161

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 1487/17.12.2018 (Τεύχος Τρίτο), δημοσιεύτηκε η υπ΄ αρ. 6916 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική των Πληροφοριακών Συστημάτων».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Μαρτίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 110, e-mail: dmst@aueb.gr
 

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2019
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  Α.  ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

ID: 
1472
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 11-01-2019