Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με γνωστικό αντικείμενο "Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφοριακά Συστήματα"

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:APP6093

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 3280

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 409/19-4-2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 1031 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

-Μία (1) θέση Καθηγητή, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφοριακά Συστήματα».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Ιουλίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 110, e-mail: dmst@aueb.gr.

                  

Αθήνα, 11 Μαΐου  2018

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

*

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  Α.  ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Καθηγητής

 

 

 

 

 *Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο αρχείο της Γραμματείας

 

ID: 
953
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 11-05-2018