Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών