Προκήρυξη μίας (1) θέσης  Εντεταλμένου Διδάσκοντα του Τμήματος Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024