Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντα του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στο γνωστικό αντικείμενο ''Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διοίκηση Επιχειρήσεων'', χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024