Προκήρυξη μίας (1) θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών,  στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών Ε.Ε.», χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024