Προκήρυξη έξι (6) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων