Προκήρυξη εκλογών για την Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών

ID: 
2388
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 30-06-2020