Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας