Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την 17η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 πμ έως και 3.00 μμ. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα υποβάλλονται έως και την 8η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μμ. στη Γραμματεία της Κοσμητείας μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου. 

ID: 
2982

Τελευταία ενημέρωση: 25-05-2021