Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ασύρματων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής