Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας