Πρόγραμμα Εαρινής Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2023