Πράξη Ανασυγκρότησης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έως 30/11/17

Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έως 30/11/17, τροποποιείται ως ακολούθως.

ID: 
408

Τελευταία ενημέρωση: 29-09-2017