Πρακτικό Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Αθήνα 16 Ιουλίου 2020

Αρ. πρωτ.: 56

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ, ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ,

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

Σήμερα 16-07-2020 και από ώρα 10:00 έως 16:00, πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος ΖΕΥΣ του Eθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), για την ανάδειξη του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Η εκλογική διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στην Εφορευτική Επιτροπή.

 

Υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής ήταν οι Καθηγητές κ.κ. Ιωάννης Ντζούφρας και Στυλιανός Ψαράκης,

 

Υποψήφιοι για το αξίωμα του  Αναπληρωτού Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής ήταν ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Καρλής και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ιουλία Παπαγεωργίου.

 

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, κάθε μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εισήγαγε το απαραίτητο ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου το σύστημα «ΖΕΥΣ» να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» εξήγαγε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, τα οποία έχουν ως εξής: 

 

Για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής:

α)            Αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων: 22

β)            Αριθμός ψηφισάντων:  22

γ)            Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων:  0

δ)            Αριθμός εγκύρων ψήφων που έλαβε ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Ντζούφρας: 14

ε)            Αριθμός  εγκύρων ψήφων που έλαβε ο Καθηγητής κ. Στυλιανός Ψαράκης. 8

 

Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής:

α)            Αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων: 22

β)            Αριθμός ψηφισάντων: 22

γ)            Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: 0

δ)            Αριθμός έγκυρων ψήφων που έλαβε ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Καρλής: 14

ε)             Αριθμός εγκύρων ψήφων που έλαβε η Αν. Καθηγήτρια κ. Ιουλία Παπαγεωρίου:  8

 

 

 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω:

 

O Καθηγητής κ. Ιωάννης Ντζούφρας, υποψήφιος Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής έλαβε 14 Ψήφους έναντι 8 Ψήφων που έλαβε ο Καθηγητής κ. Στυλιανός Ψαράκης .

Ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Καρλής, υποψήφιος Αναπληρωτής  Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής έλαβε 8 Ψήφους έναντι 8 Ψήφων που έλαβε η Αν. Καθηγήτρια κ. Ιουλία Παπαγεωργίου .

 

Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας εκλέγονται:

Ο κ. Ιωάννης Ντζούφρας του Βασιλείου, Καθηγητής, ως Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και

Ο κ. Δημήτριος  Καρλής του Κωνσταντίνου, Καθηγητής, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

*

 

ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΖΑΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                           

    *                                                 *

 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΣΜΠΕΑΣ      ΞΑΝΘΗ-ΞΑΝΘΙΠΗ ΠΕΝΤΕΛΗ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ              ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 

 

 

 

 

*το πρωτότυπο βρίσκεται στη Γραμματεία της Κοσμητείας

 

 

ID: 
2432
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 20-07-2020