Πρακτικό Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αθήνα 16 Ιουλίου 2020

                  Αρ. πρωτ. 158

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ, ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ,

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Σήμερα 16-07-2020 και από ώρα 10:00 έως 16:00, πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος ΖΕΥΣ του Eθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), για την ανάδειξη του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Η εκλογική διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στην Εφορευτική Επιτροπή.

 

Υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ήταν:  

Καθηγητής κ. Σέργιος Δημητριάδης, Υποψήφιος Πρόεδρος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Μαρία Βακόλα, Υποψήφια Αναπληρώτρια Πρόεδρος

 

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, κάθε μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εισήγαγε το απαραίτητο ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου το σύστημα «ΖΕΥΣ» να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» εξήγαγε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, τα οποία έχουν ως εξής: 

 

Για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας:

α)            Αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων: 15

β)            Αριθμός ψηφισάντων: 15

γ)            Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: 0

δ)            Αριθμός έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κ. Σέργιος Δημητριάδης: 15

 

Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας:

α)            Αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων: 15

β)            Αριθμός ψηφισάντων: 15

γ)            Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: 0

δ)           Αριθμός έγκυρων ψήφων που έλαβε η κα Μαρία Βακόλα: 15

 

 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω:

 

Ο  κ. Σέργιος Δημητριάδης, υποψήφιος Πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας έλαβε: 15 ψήφους

Η κα Μαρία Βακόλα, υποψήφια Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας έλαβε: 15 ψήφους            

                 

Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας εκλέγονται:

Ο  κ. Σέργιος Δημητριάδης, Καθηγητής ως Πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και

η κα Μαρία Βακόλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

*

 

ΛΗΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

*                                                              *

 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ                              ΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                            ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 

 

*η υπογραφή βρίσκεται στο πρωτότυπο στο αρχείο της Γραμματείας της Κοσμητείας  

 

 

ID: 
2428

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2020