Πρακτικό Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

                  Αθήνα 16 Ιουλίου 2020

                  Αρ. πρωτ. 157

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ, ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ,

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

Σήμερα 16-07-2020 και από ώρα 10:00 έως 16:00, πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος ΖΕΥΣ του Eθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Η εκλογική διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στην Εφορευτική Επιτροπή.

 

Υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ήταν:  

Καθηγητής κ. Σπύρος Σπύρου, Υποψήφιος Πρόεδρος.

 

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, κάθε μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εισήγαγε το απαραίτητο ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου το σύστημα «ΖΕΥΣ» να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» εξήγαγε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, τα οποία έχουν ως εξής: 

 

Για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής:

α)            Αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων: 20

β)            Αριθμός ψηφισάντων: 20

γ)            Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: 1

δ)            Αριθμός έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κ. Σπύρος Σπύρου: 19

 

 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω:

 

Ο  κ. Σπύρος Σπύρου, υποψήφιος Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έλαβε: 19 ψήφους

 

Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας εκλέγεται:

Ο κ. Σπύρος Σπύρου ως Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

*

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

          *                                                          *

 

       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΑΜΑΝΔΑΡΗΣ                      ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ

    ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                       ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

*το πρωτότυπο βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας της Κοσμητείας 

 

 

 

 

ID: 
2427

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2020