Πρακτικό Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αθήνα 16 Ιουλίου 2020

                  Αρ. πρωτ. 156

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ, ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ,

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

Σήμερα 16-07-2020 και από ώρα 10:00 έως 16:00, πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος ΖΕΥΣ του Eθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), για την ανάδειξη του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Η εκλογική διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στην Εφορευτική Επιτροπή.

 

Υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ήταν:  

Καθηγήτρια κα Αθανασία Πουλούδη, Υποψήφια Πρόεδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Κρητικός, Υποψήφιος Αναπληρωτής Πρόεδρος

 

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, κάθε μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εισήγαγε το απαραίτητο ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου το σύστημα «ΖΕΥΣ» να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» εξήγαγε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, τα οποία έχουν ως εξής: 

 

Για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:

α)            Αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων: 21

β)            Αριθμός ψηφισάντων: 21

γ)            Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: 0

δ)            Αριθμός έγκυρων ψήφων που έλαβε η κα Αθανασία Πουλούδη: 21

 

Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:

α)            Αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων: 21

β)            Αριθμός ψηφισάντων: 21

γ)            Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: 0

δ)           Αριθμός έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κ. Εμμανουήλ Κρητικός: 21

 

 

 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω:

 

Η  κα Αθανασία Πουλούδη, Καθηγήτρια, υποψήφια Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας έλαβε: 21 ψήφους

Ο κ. Εμμανουήλ Κρητικός, Αναπληρωτής Καθηγητής, υποψήφιος Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας έλαβε: 21 ψήφους                

                 

Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας εκλέγονται:

Η κα Αθανασία Πουλούδη, Καθηγήτρια, ως Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και

ο κ. Εμμανουήλ Κρητικός, Αναπληρωτής Καθηγητής ως Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

*

 

 

ΑΔΑΜ ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

               *                                                            *

 

            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ                       ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

       ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                 ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 

 

*το πρωτότυπο βρίσκεται στο αρχείο στη Γραμματεία της Κοσμητείας

 

 

 

ID: 
2426

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2020