Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για την Εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Ψηφοφορία της 28ης Ιουνίου 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ THΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Κ.Ε.Ε.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

Σήμερα, Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, διεξήχθη η ψηφοφορία με κάλπη, για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας στις 10:00 και ώρα λήξης της ψηφοφορίας στις 1:00 μμ, στην αίθουσα Δ4 της πτέρυγας Δεριγνύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το σύνολο των μελών του εκλεκτορικού σώματος του Τμήματος, με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, η οποία ορίστηκε με την με αριθμ. πρωτ.: 48/20.06.2018 απόφαση Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έλεγξε την κάλπη για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, η οποία βρέθηκε κενή και στη συνέχεια κλειδώθηκε και σφραγίστηκε. Χρησιμοποιήθηκαν φάκελοι λευκής απόχρωσης για τους εκλογείς που εμπεριέχονται στον εκλογικό κατάλογο Καθηγητών και Λεκτόρων του Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και φάκελοι γαλάζιας απόχρωσης για τους εκλογείς που εμπεριέχονται στον εκλογικό κατάλογο Μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Την καθορισμένη ώρα ή Κ.Ε.Ε. κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας και άρχισε η προσέλευση των εκλογέων της πρώτης και δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων, σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.

Μετά την παρέλευση του χρόνου διεξαγωγής της ψηφοφορίας, η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της ψηφοφορίας και η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 της αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 3255/15.9.2017).

Μετά την καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων η Κ.Ε.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 3255/15.9.2017), καταγράφει τα παρακάτω:

Το ψηφοδέλτιο για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης περιείχε έναν μόνο υποψήφιο:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ:  Τσιώνας Ευθύμιος του Γεωργίου

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου έχει ως εξής:

 • Το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων ) : Σ=  21
 • Το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) : Γ=  5

Οι έγκυρες ψήφοι των δύο (2) ομάδων εκλεκτόρων συνολικά, υπολογίζονται βάσει του Αλγόριθμου ο οποίος ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 της με αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 3255/15.9.2017), όπως παρακάτω:

                            

Για την εφαρμογή των ανωτέρου αλγορίθμου, νοείται ως:

Ψ:  ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος

Α:  ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη Δ.Ε.Π (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων)

Σ:  το σύνολο των μελών των Δ.Ε.Π (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων)

Β:  ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων)

Γ: το σύνολο των μελών των μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων)

 

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • Αριθμός των ψηφισάντων μελών Δ.Ε.Π (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) : 13.
 • Αριθμός των ψηφισάντων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π, και Ε.Τ.Ε.Π (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων):  4.

 

 • Αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων των μελών Δ.Ε.Π (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων):  13.
 • Αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων):  4.

 

 • Αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων των μελών Δ.Ε.Π (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων): 1.
 • Αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων): 0.

 

 • Αριθμός των άκυρων ψηφοδελτίων των μελών Δ.Ε.Π (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων): 0.
 • Αριθμός των άκυρων ψηφοδελτίων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων): 0.

 

 • Το περιεχόμενο κάθε ψηφοδελτίου καταγράφεται στον συνημμένο Πίνακα 1.

 

 • Αριθμός των πλεοναζόντων φακέλων που αφαιρέθηκαν τυχαία και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων που περιέχονται σε αυτούς : 0.

 

 • Ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις επί αυτών: 0.

 

 • Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο Τσιώνας Ευθύμιος του Γεωργίου από τις δύο (2) ομάδες εκλεκτόρων έχει ως εξής:

 

     α) Αριθμός των έγκυρων ψήφων των μελών Δ.Ε.Π (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων): Α= 12.

    β) Αριθμός των έγκυρων ψήφων των μελών μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων): Β= 4.

 

Επειδή ο Τσιώνας Ευθύμιος του Γεωργίου,  Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι μοναδικός υποψήφιος για εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν.4485/2017, εκλέγεται Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, επειδή συγκέντρωσε περισσότερες του 1/3 των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων, ήτοι δώδεκα (12) έγκυρες ψήφους από την πρώτη εκλογή, επί συνόλου δεκατριών (13) έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων από την πρώτη εκλογή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Επιπλέον, ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε συνολικά ο Τσιώνας Ευθύμιος του Γεωργίου,  , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017, όπως αποτυπώνονται στον προαναφερθέντα αλγόριθμο της παρ. 6 του άρθρου 6 της αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 3255/15.9.2017) προκύπτει ως εξής:

 

     12+ (21 x 4 x 0,2) / 5 = 15,36 ήτοι 15 έγκυρες ψήφοι

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2018

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

 

Η Πρόεδρος                                                                                      Τα μέλη

                 *                                                                                                       *

                        Καραβέλη Ελένη                                                                          Βασιλάτος Ευάγγελος

                  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια                                                               Αναπληρωτής  Καθηγητής

 

                                                                                                                          *

                                                                                                                           Αρβανίτης Στυλιανός

                                                                                                                           Επίκουρος Καθηγητής

 

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ID: 
1093

Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2020