Πρακτικό εκλογής του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών