Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής στις εκλογές της 22ας Νοεμβρίου 2018

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 22ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

ΠΑΝΤΟΥΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

2.

ΣΑΖΟΝΟΦ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

ΑΘΗΝΑ, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΟΥΒΛΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

   ΛΑΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

 

 

ID: 
1349

Τελευταία ενημέρωση: 14-11-2018