Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στις εκλογές της 22ας Νοεμβρίου 2018

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 22ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2.

ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΕΛΟΣ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΑΘΗΝΑ, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΟΥΒΛΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

   ΛΑΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

 

 

ID: 
1351
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 14-11-2018