Πίνακας ανακηρυχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Σύγκλητο του ΟΠΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π)

 ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π)

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

 

1.

ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ε.ΔΙ.Π ΤΟΥ ΟΠΑ

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε

 

*

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ-ΑΡΓΥΡΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.

 

*

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

 

 

*

ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

* Οι υπογραφές  έχουν  τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

 

ID: 
2003

Τελευταία ενημέρωση: 25-11-2019