Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στη Σύγκλητο στις εκλογές της 28ης Νοεμβρίου 2019

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π)

 ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π)

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

1.

ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π) ΟΠΑ

 

 

ΑΘΗΝΑ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε

 

*

ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.

 

*

ΣΑΡΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

*

ΖΗΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

 

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

 

 

ID: 
1995

Τελευταία ενημέρωση: 21-11-2019