Πίνακας ανακηρυχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων στη Σύγκλητο στις εκλογές της 28ης Νοεμβρίου 2019

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

1.

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΠΑ

2.

ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΠΑ

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε

 

 

*

ΒΑΓΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.

 

 

*

ΛΕΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

*

ΤΡΙΚΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

 

 

* Οι υπογραφές  έχουν  τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα. 

ID: 
1997

Τελευταία ενημέρωση: 21-11-2019