Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στις εκλογές της 22ας Νοεμβρίου 2018

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 22ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΟΘΩΝΙΑ

ΜΕΛΟΣ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

2.

ΡΑΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΕΛΟΣ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

 

ΑΘΗΝΑ, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΟΥΒΛΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

   ΛΑΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ID: 
1348
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 14-11-2018