Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης χορήγησης πτυχίου του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ANAKOINΩΣΗ
 

 

Παρατείνεται έως την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 η προθεσμία υποβολής Αίτησης Χορήγησης Πτυχίου για τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2017.
Η Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα και Τετάρτη 12.00μ.μ –14.00 μ.μ., Παρασκευή 11.00 π.μ-13.00 μ.μ.).

 
 
 

                                                                                                              Αθήνα 1 Νοεμβρίου 2017
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 
 
 
 
 
 
 

ID: 
484

Τελευταία ενημέρωση: 01-11-2017