Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023 έως 19.04.2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Όταν θέλετε να αποθηκεύσετε τη δήλωσή σας και να την συνεχίσετε  άλλη χρονική στιγμή, πατάτε το πλήκτρο «Προσωρινή αποθήκευση».

Αφού ολοκληρώσετε τη δήλωση μαθημάτων σας πατώντας την «Προσωρινή αποθήκευση», για να συνεχίσετε πατάτε το πλήκτρο «Έλεγχος ορθότητας δήλωσης» έτσι ώστε το σύστημα να ελέγξει αν πληροίτε τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων που ισχύουν στο Τμήμα σας. Αν για οποιοδήποτε λόγο, υπάρχει πρόβλημα με τη δήλωσή σας και δε μπορείτε να συνεχίσετε, θα προβληθούν σχετικά μηνύματα λαθών για να μπορείτε να προβείτε σε διορθώσεις.

Πρέπει απαραιτήτως να πατήσετε το πλήκτρο «Έλεγχο ορθότητας δήλωσης» γιατί διαφορετικά δε μπορείτε να συνεχίσετε στην τελική οριστικοποίηση δήλωσης μαθημάτων σας.

Για την τελική οριστικοποίηση της δήλωσής σας, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Υποβολή δήλωσης» έτσι ώστε να ενημερωθεί και η Γραμματεία και να την οριστικοποιήσει κι εκείνη με τη σειρά της.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Από τη στιγμή που θα πατήσετε την «Υποβολή δήλωσης», η δήλωσή σας είναι διαθέσιμη για οριστικοποίηση από τη Γραμματεία. Από τη στιγμή που οριστικοποιηθεί από τη Γραμματεία δε θα μπορείτε να την ανακαλέσετε και να κάνετε τυχόν αλλαγές.

Στην καρτέλα Ιστορικό δηλώσεων περιόδου, δημιουργείται αυτόματα Pdf αρχείο με τη δήλωση των μαθημάτων που υποβάλλατε, το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
3886

Τελευταία ενημέρωση: 10-04-2023