Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (μερικής φοίτησης)

Ημερομηνία: Παρασκευή 4/5/2018

Εκδήλωση: Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (μερικής φοίτησης)

Διοργανωτής: ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Ώρα Έναρξης: 18:00

Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τελετών

ID: 
908

Τελευταία ενημέρωση: 30-04-2018