Η διεθνής λίστα κατάταξης THE World University Rankings, Times Higher Education για ακόμα μια χρονιά επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Η διεθνής λίστα κατάταξης THE World University Rankings, Times Higher Education για ακόμα μια χρονιά επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η διεθνής λίστα κατάταξης THE World University Rankings, Times Higher Education, κατέταξε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μεταξύ των θέσεων 501-600 παγκοσμίως, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η παραπάνω κατάταξη καταγράφει σημαντική βελτίωση στα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης: έρευνα, ερευνητική απήχηση (citations), προσέλκυση διδακτικού προσωπικού και φοιτητών από το εξωτερικό, καθώς και άντληση ερευνητικών πόρων από ιδιωτικούς φορείς.  

Με αφορμή την παραπάνω κατάταξη, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης δήλωσε: «Η διεθνής αναγνώριση της ανοδικής πορείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) που καταγράφεται στη διεθνή λίστα κατάταξης  Πανεπιστημίων Times Higher Education επιβραβεύει  και ενθαρρύνει τις προσπάθειες της  ακαδημαϊκής κοινότητας του ΟΠΑ  να αναδείξει διεθνώς το Ίδρυμα ως κέντρο αριστείας στην έρευνα και την εκπαίδευση. Η διεθνής αυτή αναγνώριση αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για τους φοιτητές μας και μπορεί να αξιοποιηθεί για την πρόοδο της χώρας.» 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον σύνδεσμο: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats  .

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ 

ID: 
363

Τελευταία ενημέρωση: 06-09-2017