Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών φιλοξένησε το ετήσιο Συνέδριο του πανεπιστημιακού δικτύου HERMES για το 2021

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών φιλοξένησε το ετήσιο Συνέδριο

του πανεπιστημιακού δικτύου HERMES για το 2021

 

Στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Συνέδριο του πανεπιστημιακού δικτύου HERMES, το οποίο φέτος διοργανώθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Το δίκτυο HERMES, που ιδρύθηκε το 1997, σήμερα αποτελείται από 26 εγνωσμένης φήμης Πανεπιστήμια 15 χωρών (3.589 μαθήματα, 754 διδάσκοντες).

Σκοπός του δικτύου είναι η σύμπραξη Ιδρυμάτων για την ανάπτυξη σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών, η ανταλλαγή καθηγητών και ερευνητών και η δημιουργία κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης, στόχο έχει την απονομή διπλών τίτλων σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

Το ΟΠΑ είναι μέλος του δικτύου HERMES από το 2010 στο πλαίσιο του οποίου έχει ήδη υπογράψει – από τον Δεκέμβριο του 2020 - την πρώτη συμφωνία συνεργασίας διπλού τίτλου σπουδών σε επίπεδο Master, ανάμεσα στο Τμήμα Στατιστικής και  στο Πανεπιστήμιο της Pavia.

Ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης Καθηγητής Βασίλειος Παπαδάκης δήλωσε σχετικά: «Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το μόνο ελληνικό Πανεπιστήμιο το οποίο συμμετέχει στο διεθνές δίκτυο Πανεπιστημίων HERMES. Πρόκειται για ένα δίκτυο με υψηλής ποιότητας Πανεπιστήμια όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και από την Αμερική και την Κίνα. Είναι τιμή μας που φιλοξενήσαμε το ετήσιο συνέδριό του, ενώ διευρύνουμε όσο μπορούμε δυνατότητες συνεργασίας τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής φοιτητών και διοικητικού προσωπικού. Πάντως, σημαντικό στόχο για το ΟΠΑ αποτελεί η δυνατότητα ανάπτυξης διπλών πτυχίων (dual degrees) τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως η πρόσφατη σχετική συνεργασία που είχαμε με το Πανεπιστήμιο της Pavia. Τέτοιες, σημαντικής προστιθέμενης αξίας συνεργασίες, προσφέρουν τη δυνατότητα στους φοιτητές μας να λαμβάνουν πτυχίο τόσο από το ΟΠΑ όσο και από συνεργαζόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα υψηλής ποιότητας του εξωτερικού. Στρατηγικός μας στόχος παραμένει η διεθνοποίηση με εστίαση στην ποιότητα».

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κυρέζης Νίκος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τηλ.+ 30 210 8203297, e-mail: nkyrezis@aueb.gr, pr-office@aueb.gr

 

 

Φωτογραφικό υλικό ΟΠΑ

ID: 
3179

Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2021