Οδηγός Δομημένης Μεταφοράς Γνώσεων στον Δημόσιο Τομέα

H Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, εξέδωσε Οδηγό δομημένης μεταφοράς γνώσεων στον δημόσιο τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν, ο οποίος συμβάλλει στη δημιουργία ενός δομημένου συστήματος μεταφοράς γνώσεων, για τις περιπτώσεις αποχώρησης ή μακροχρόνιας απουσίας δημοσίων υπαλλήλων από τη θέση εργασίας τους. Ειδικότερα, ως «δομημένη μεταφορά γνώσεων για υπαλλήλους που αποχωρούν» ορίζεται μία ολοκληρωμένη διαδικασία καταγραφής βασικών στοιχείων για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης εργασίας του υπαλλήλου που αποχωρεί και τη μεταφορά της γνώσης στην υπηρεσία και στον διάδοχο της θέσης, με στόχο τη συνέχεια της δημόσιας διοίκησης και την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του δημοσίου.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες:

Οδηγός Δομημένης Μεταφοράς Γνώσεων στον Δημόσιο Τομέα για Υπαλλήλους που αποχωρούν, Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, Φεβρουάριος 2023

Eγκύκλιος 

Σημείωμα Μεταφοράς Γνώσεων

Τελευταία ενημέρωση: 20-02-2023