Υπηρεσίες Διαδικτυακής Βοήθειας

Νέο Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών για τις υπηρεσίες διαδικτύου - Help me

Νέο Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών για υπηρεσίες διαδικτύου

 

 


Change your password Αλλαγή κωδικού (password)

Forward yor account to another Ρύθμιση προώθησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (forward)

Vacation Ρύθμιση αυτόματης αποστολής μηνύματος σε περίπτωση απουσίας (vacation)

Σημείωση: Σας ενημερώνουμε ότι οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται με ασφαλή σύνδεση.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 24-10-2023