Νέα παράταση των δηλώσεων και της διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019

Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 177637/Ζ1/23-10-2018 και 220219/Ζ1/20-12-2018 εγγράφων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019.

Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019.

Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για την δήλωση-διανομή συγγραμμάτων στις βιβλιοθήκες.

ID: 
1468

Τελευταία ενημέρωση: 10-01-2019