Μνημόνιο Συνεργασίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μνημονίου Συνεργασίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στο πλαίσιο της στρατηγικής σύμπραξής του με σημαντικούς εκπαιδευτικούς φορείς, υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης.

 

Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιγράφει μια σειρά κοινών πρωτοβουλιών που αφορούν στη συνεργασία στους τομείς εκπαίδευσης μεταξύ των δύο ακαδημαϊκών κοινοτήτων και στην ενθάρρυνση της ερευνητικής συνεργασίας.

 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα συνεργασίας περιλαμβάνει:

  • Κοινές ερευνητικές δραστηριότητες
  • Ανταλλαγή ακαδημαϊκού υλικού, δημοσιευμάτων και πληροφοριών
  • Ανταλλαγή μελών ακαδημαϊκού προσωπικού για έρευνα, διαλέξεις και συζητήσεις
  • Ανταλλαγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για σπουδές και έρευνα
  • Οργάνωση και συμμετοχή σε διαλέξεις, σεμινάρια και συνέδρια
  • Συνεργασία σε διοικητικά θέματα

Ο Αντιπρύτανης  Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλειος Παπαδάκης αναφερόμενος στο γεγονός τόνισε ότι «η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, σηματοδοτεί την ανάπτυξη μιας δημιουργικής και στενής συνεργασίας μέσω κοινών δράσεων που θα αποφέρουν πολλαπλά οφέλη για τις δυο ακαδημαϊκές κοινότητες».

 

 Τμήμα  Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ

ID: 
2712
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 07-01-2021