Μνημόνιο Συνεργασίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Hanoi University of Home Affairs του Βιετνάμ

Αθήνα, 25 Μαΐου 2022

Δελτίο Τύπου

 

Μνημόνιο Συνεργασίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

με το Hanoi University of Home Affairs του Βιετνάμ

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) με το Hanoi University of Home Affairs (HUHA), του Βιετνάμ. Το HUHA, αριθμώντας 50 χρόνια εμπειρίας, είναι ένα από τα κορυφαία δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Βιετνάμ, το οποίο διακρίνεται για την ποιότητα και την καινοτομία των προγραμμάτων του.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων στοχεύει στην προώθηση και στη συνεχή εκπαιδευτική συνεργασία προς αμοιβαίο όφελος και των δύο Ιδρυμάτων, με ιδιαίτερη αναφορά:

  • Στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών που έχουν αμοιβαίο ενδιαφέρον και όφελος και για τα δύο Μέρη
  • Στην προσφορά από κοινού εκπαιδευτικών προγραμμάτων για δημόσιους υπαλλήλους στο Βιετνάμ και την ευρύτερη περιοχή
  • Στην ανάπτυξη προγραμμάτων κινητικότητας για φοιτητές και διδακτικό προσωπικό
  • Στη διεύρυνση των δυνατοτήτων συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για φοιτητές εκτός Ε.Ε και
  • Στην οργάνωση άλλων δραστηριοτήτων ανταλλαγής στον ακαδημαϊκό χώρο, την εκπαίδευση και την κατάρτιση

Η συμφωνία υπογράφηκε εκ μέρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Πρύτανη, Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη, την Τρίτη 24 Μαΐου 2022, παρουσία της Α.Ε. Κυρίου Le Hong Truong, Πρέσβη της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, του Αντιπρύτανη του HUHA Καθηγητή Nguyen Quoc Suu, καθώς και πολυμελούς ομάδας διοικητικών στελεχών του HUHA. Εκ μέρους του ΟΠΑ, παρόντες ήταν ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης και ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Καθηγητής Ιωάννης Κωτίδης.

Ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης, σχετικά με το μέλλον αυτής της συνεργασίας, δήλωσε: «H συνεργασία του ΟΠΑ με το Πανεπιστήμιο του Βιετνάμ, δημιουργεί προστιθέμενη αξία στις προσπάθειες ερευνητικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας με εταίρους από χώρες τις Ασίας. Παράλληλα συμβάλλει στον προσανατολισμό του Πανεπιστημίου μας στη διεθνοποίηση και στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου διεύρυνσης και ανάπτυξης».

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Κυρέζης Νίκος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τηλ.+ 30 210 8203297, e-mail: nkyrezis@aueb.gr, pr-office@aueb.gr

 

Φωτογραφικό υλικό ΟΠΑ

ΟΠΑ, Μαράσλειο Μέγαρο

ΟΠΑ, Κτήριο οδού Τροίας

 

 

ID: 
3472

Τελευταία ενημέρωση: 09-06-2022