Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Audencia Business School

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2022

Δελτίο Τύπου

 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

και του Audencia Business School

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και το Audencia Business School υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ. Ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης και ο Dean του Audencia Business School, Prof. Christophe Germain συνυπέγραψαν συμφωνία με σκοπό να αναπτύξουν από κοινού ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που θα σχετίζονται με την ενέργεια και τη βιομηχανία.

Παρουσία του κ. Χρίστου Δήμα, Υφυπουργού Έρευνας & Τεχνολογίας και της κυρίας Αλεξάνδρας Σδούκου, Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα δυο Ιδρύματα συμφώνησαν να αναλάβουν από κοινού πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που θα συντονίζονται από το Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης (Management Science Laboratory - MSL) του ΟΠΑ και το Center of Energy Transition and Sustainability του Audencia Business School, οι οποίες μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν:

  • Ερευνητικές Δραστηριότητες – συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων έργων που χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία και το δημόσιο τομέα
  • Δραστηριότητες Δικτύωσης – συνέδρια, ημερίδες, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, εκθέσεις σταδιοδρομίας
  • Δραστηριότητες προβολής/κατάρτισης – σεμινάρια, εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης, σύντομα προγράμματα εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με τη βιώσιμη ενέργεια

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας, ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, δήλωσε: «Σήμερα συνυπογράψαμε την έναρξη μιας σημαντικής πρωτοβουλίας με ένα σπουδαίο business school της Γαλλίας. Με αφετηρία τις ίδιες αξίες και το ίδιο όραμα για την έρευνα και την ανώτατη εκπαίδευση, πρόκειται να αναπτύξουμε νέες πρωτοβουλίες που θα προάγουν τη γνώση και την καινοτομία στην έρευνα και τη διδασκαλία. Είμαι σίγουρος ότι η νέα συνεργασία μόνο επωφελής θα είναι για τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό των δύο Πανεπιστημίων.»

Ο Dean του Audencia Business School, Prof. Christophe Germain, δήλωσε ότι: «Απώτερος στόχος του κοινού ερευνητικού και ακαδημαϊκού εγχειρήματος είναι η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η εκπαίδευση-κατάρτιση και η ενημέρωση του κοινού σε θέματα σύγχρονών ενεργειακών-περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Φιλοδοξούμε πως το "RISE" θα λειτουργήσει ως διεπιστημονικός κόμβος και θα συμβάλλει στη διαμόρφωση μίας ερευνητικής ατζέντας που στοιχειοθετεί και απαντά σε πραγματικά προβλήματα της βιομηχανίας, μέσα από τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας υψηλής προστιθέμενης αξίας.»

 

 

ID: 
3596

Τελευταία ενημέρωση: 22-09-2022