Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΕΘΑ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021

 

 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΕΘΑ

και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στο πλαίσιο της στρατηγικής σύμπραξής του με σημαντικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ). Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021, ο Διευθυντής Β’ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ, Υποναύαρχος Δημήτριος Μήλας ΠΝ και ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

 

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΕΘΑ και του ΟΠΑ αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας δημιουργικής και στενής συνεργασίας μέσω κοινών δράσεων που θα αποφέρουν πολλαπλά οφέλη τόσο για το ΟΠΑ όσο και για το ΓΕΕΘΑ, με μια σειρά κοινών πρωτοβουλιών που αφορούν στην έρευνα και στην εκπαίδευση.

 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα συνεργασίας περιλαμβάνει τόσο την εκπαιδευτική όσο και την ερευνητική διάσταση:

 

  • Η εκπαιδευτική διάσταση αναφέρεται στη συμμετοχή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) σε Μεταπτυχιακά και άλλα προγράμματα κατάρτισης του ΟΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, περιγράφει:

  • τη συνεργασία σε επίπεδο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
  • τη φοίτηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε Προγράμματα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου (ΚΕΔΙΒΙΜ).

 

  • Η ερευνητική διάσταση της συνεργασίας μπορεί να εξελιχθεί με δύο τρόπους: Αφενός με τις ήδη υπάρχουσες θεσμικές πλατφόρμες (ενδεικτικά, Jean Monnet Centre of Excellence on EU Multilateral Diplomacy) και αφετέρου με την εκκίνηση νέων εγχειρημάτων, όπως:

 

  • την ίδρυση Εργαστηρίου Μελέτης με έμφαση σε International Negotiations and Defence Economics στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ).

Η συνεργασία των δυο μερών θα εμπλουτιστεί με την οργάνωση ημερίδων και δημόσιων εκδηλώσεων.

 

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στον σύντομο χαιρετισμό του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, που με κοινό γνώμονα την θεμελιώδη αξία της αριστείας θέτει τις βάσεις για μια στενή, δημιουργική και αμοιβαία επωφελή συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, που παρουσιάζουν πολλά κοινά στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της έρευνας. Επίσης τόνισε την αξία της συνεργασίας του ΓΕΕΘΑ με το ΟΠΑ ως προς την απόκτηση πολύτιμων γνώσεων και δεξιοτήτων από τα στελέχη των ΕΔ και επεσήμανε τη δυνατότητα που αυτές παρέχουν συμβάλλοντας στην ερευνητική προσπάθεια του Ιδρύματος σε επιμέρους οικονομικούς, διοικητικούς και τεχνολογικούς τομείς.

 

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, αναφερόμενος στο γεγονός τόνισε ότι: «Με την ουσιαστική συνεργασία των δυο πλευρών και την υλοποίηση των περιγραφόμενων δράσεων, προσδοκούμε να ωφεληθούν πολλαπλά αμφότεροι οι Οργανισμοί. Η σύνδεση της έρευνας και της εκπαίδευσης αποτελεί-και σε αυτή τη σπουδαία σύμπραξη- τη συνεισφορά μας στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών των Φορέων του Δημοσίου για την υποστήριξη και ανάπτυξή τους με βάση την ποιότητα και την αξία της Αριστείας που πρεσβεύουν και οι δύο πλευρές».

 

 

 

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Κυρέζης Νίκος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τηλ.+ 30 210 8203297, e-mail: nkyrezis@aueb.gr, pr-office@aueb.gr

 

 

Φωτογραφικό υλικό

 

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/GEETHA-AUEB.jpeg

ID: 
3226
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 08-12-2021