Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Αθηναίων-ΕΜΠ-ΟΠΑ


Πρύτανης ΕΜΠ, Δήμαρχος Αθηναίων, Πρύτανης ΟΠΑ

 


Δημήτρης Σταμάτης, Δ/νων Σύμβουλος ΔΑΕΜ, Πρύτανης ΕΜΠ, Δήμαρχος Αθηναίων, Πρύτανης ΟΠΑ, Κωνσταντίνος Δέδες, Πρόεδρος Τεχνόπολης ΔΑ, Κωνσταντίνος Μπιτζάνης, Δ/νων Σύμβουλος ΔΑ

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 11-03-2022