Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΟΠΑ για Προπτυχιακούς Φοιτητές - Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

 

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΟΠΑ
για Προπτυχιακούς Φοιτητές

Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ διοργανώνει για δεύτερη χρονιά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων και ετών φοίτησης.

Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι α) να γνωρίσουν οι φοιτητές τις υποδομές, τις συλλογές, τις ψηφιακές πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, ώστε να τις αξιοποιήσουν στις σπουδές τους και β) να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης και αξιολόγησης της πληροφορίας, καθώς και με τον τρόπο συγγραφής μίας εργασίας και χρήσης παραπομπών, ώστε να αποφεύγουν τη λογοκλοπή.

Τα σεμινάρια αποτελούνται από δύο διδακτικές Ενότητες:

 • Α’ Ενότητα
  «Γνωρίζω τη Βιβλιοθήκη μου: Πηγές – Υπηρεσίες»
 • Β’ Ενότητα
  «Ερευνώ, Γράφω και Παρουσιάζω μία ακαδημαϊκή εργασία»

Κάθε Ενότητα θα επαναληφθεί η ίδια ακριβώς τέσσερις φορές, 2 πρωί και 2 απόγευμα, σε διαφορετικές ημέρες κάθε φορά, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των φοιτητών.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω του εργαλείου Μicrosoft Teams.

Γλώσσα: ελληνική

Διάρκεια Ενότητας: 1 ώρα

Εκπαιδευτικό υλικό: παρουσιάσεις, ασκήσεις, κουίζ και άλλο υλικό θα αναρτηθεί στην ομάδα του MS Teams «Σεμινάρια Βιβλιοθήκης 2023-2024».

 

Προγραμματισμός χειμερινού εξαμήνου & περιεχόμενο ενοτήτων

Α' Ενότητα
«Γνωρίζω τη Βιβλιοθήκη μου: Πηγές – Υπηρεσίες»

Τρίτη 17/10     | Δευτέρα 23/10 |  ώρες 12.00-13.00
Πέμπτη 02/11
| Τετάρτη 08/11  | ώρες 15.00-16.00

 • Υποδομές της Βιβλιοθήκης
 • Έντυπες συλλογές και οργάνωσή τους
 • Δανεισμός - διαδανεισμός
 • Ηλεκτρονικές πηγές & τρόπος πρόσβασης
 • Τοπικές & εξ αποστάσεως υπηρεσίες
 • Συνεργατικά δίκτυα της Βιβλιοθήκης
 • Πλοήγηση στην ιστοσελίδα
 • Παραδείγματα αναζήτησης υλικού

Β' Ενότητα
«Ερευνώ, Γράφω και Παρουσιάζω μία ακαδημαϊκή εργασία»

Δευτέρα 13/11 | Πέμπτη 23/11          | ώρες 12.00-13.00
Τρίτη 28/11      
| Παρασκευή  01/12 | ώρες 15.00-16.00

 • Μεθοδολογία & τεχνικές αναζήτησης
 • Αξιολόγηση πηγών και πληροφορίας
 • Χαρακτηριστικά ακαδημαϊκής γραφής
 • Οδηγίες για συγγραφή εργασίας
 • Συστήματα παραπομπών με παραδείγματα
 • Λογοκλοπή: τι σημαίνει, πώς αποφεύγεται
 • Λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin
 • Παρουσίαση εργασίας

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΕΔΩ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ*

*Εναλλακτικός σύνδεσμος για όσους δεν διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό

 

Εκτός των προγραμματισμένων σεμιναρίων, η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης μπορεί να διοργανώσει σεμινάρια για συγκεκριμένα μαθήματα ή για ομάδες φοιτητών, είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά, κατόπιν σχετικής συνεννόησης.


Αναλυτικές πληροφορίες για τα θέματα των σεμιναρίων στην Ακαδημαϊκή Γωνιά Μάθησης της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης και στους λογαριασμούς της στο Facebook & LinkedIn.

Ερωτήματα για τα σεμινάρια στο e-mail library@aueb.gr

 

ID: 
4064

Τελευταία ενημέρωση: 08-09-2023