Κυρίαρχη στην Ελλάδα, στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη και Παγκοσμίως, η Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση του ΟΠΑ

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Δελτίο Τύπου

 

Κυρίαρχη στην Ελλάδα, στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη και Παγκοσμίως, η Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση του ΟΠΑ

 

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) καταλαμβάνουν κορυφαίες θέσεις σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τον έγκυρο διεθνή φορέα κατάταξης “Eduniversal Best Masters Rankings” για το 2021. Ο εν λόγω φορέας αξιολόγησε για το 2020 περισσότερα από 22.000 μεταπτυχιακά προγράμματα από 154 χώρες παγκοσμίως. 

Τα κριτήρια κατάταξης του “Eduniversal Best Masters Rankings 2021”, περιλαμβάνουν κυρίως: α) τη φήμη των προγραμμάτων, μέσω της άποψης των εταιρειών που προσλαμβάνουν προσωπικό, β) τον μισθό της πρώτης απασχόλησης μετά την αποφοίτηση και γ) την ικανοποίηση των φοιτητών, μέσω έρευνας ικανοποίησης που διεξάγεται από την Eduniversal.

Η κατάταξη -ανά επιστημονικό πεδίο- σε παγκόσμιο επίπεδο και η κατάταξη σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης, παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν:

Κατάταξη ανά επιστημονικό πεδίο σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Ranking)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιστημονικό πεδίο

Θέση κατάταξης 2021

Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομίας

Cultural Management / Creative industries Management

6

Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Μερικής φοίτησης)

ΜΒΑ part-time

8

Επιχειρηματική Αναλυτική (Πλήρους φοίτησης)

Business Intelligence & Strategy

12

Επιστήμη Δεδομένων    (Μερικής φοίτησης)

Big Data Management

13

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Financial Markets

62

Κατάταξη ανά επιστημονικό πεδίο στην Δυτική Ευρώπη (Ranking in Western Europe)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιστημονικό πεδίο

Θέση κατάταξης 2021

Δημόσια Πολιτική  & Διοίκηση

Public Administration / Management

8

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Human Resources Management

8

Διοίκηση Υπηρεσιών        (Πλήρους φοίτησης)

General Management

8

Επιστήμη των Υπολογιστών

Information Systems Management

12

Διοικητική των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό

International Management

12

Επιχειρηματική Αναλυτική (Μερικής φοίτησης)

Data Analytics

14

Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία                        (Πλήρους φοίτησης)

E-Business & Digital Marketing

17

Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA

ΜΒΑ full time

18

Λογιστική  & Χρηματοοικονομική

Αccounting

23

Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό

Marketing

25

Οικονομική Επιστήμη με ειδίκευση στην Οικονομική Θεωρία (Πλήρους φοίτησης)

Economics

25

Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA)

Executive MBA

26

Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Πλήρους φοίτησης)

Corporate Communication

29

 

Μετά από τη νέα μεγάλη επιτυχία, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, δήλωσε: «Η Αριστεία στην Εκπαίδευση και την Έρευνα, η οποία αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα, αποδεικνύεται διαρκώς από τους πλέον έγκυρους διεθνείς φορείς αξιολόγησης. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΟΠΑ προσφέρουν την υψηλή ποιότητα και αξία που προσδοκούν οι φοιτητές μας για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς. Οι απόφοιτοί μας το γνωρίζουν και αισθάνονται υπερήφανοι γι’ αυτό. Συγχαρητήρια στους φοιτητές, διευθυντές, διδάσκοντες και το προσωπικό των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Περισσότερες πληροφορίες: Eduniversal Masters Ranking 2021 

 

                                                                                                    Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ

 

Φωτογραφικό υλικό ΟΠΑ

ΟΠΑ, Μαράσλειο Μέγαρο

ΟΠΑ, Κτήριο οδού Τροίας

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Νικόλαος Κυρέζης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, + 30 210 8203297, nkyrezis@aueb.grpr-office@aueb.gr

ID: 
2905
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 12-04-2021